Χριστουγεννιάτικα 40 LED μπαταρίας μήκους 6m λευκά μπλε κόκκινα με διάφανο καλώδιο

Χριστουγεννιάτικα 40 LED μπαταρίας μήκους 6m λευκά μπλε κόκκινα με διάφανο καλώδιο

Χριστουγεννιάτικα 40 LED μπαταρίας μήκους 6m λευκά μπλε κόκκινα με διάφανο καλώδιο