Το σχεδιαστήριο της Σοφίας με μεγαλοπρεπή σχέδια σε τροχό και πολλά χρώματα

Το σχεδιαστήριο της Σοφίας με μεγαλοπρεπή σχέδια σε τροχό και πολλά χρώματα

Το σχεδιαστήριο της Σοφίας με μεγαλοπρεπή σχέδια σε τροχό και πολλά χρώματα