Τηλεσκοπική Σκάλα 3,8 μέτρα από Αλουμίνιο με 9 σκαλιά και αντιολισθητικά πόδια

Τηλεσκοπική Σκάλα 3,8 μέτρα από Αλουμίνιο με 9 σκαλιά και αντιολισθητικά πόδια

Τηλεσκοπική Σκάλα 3,8 μέτρα από Αλουμίνιο με 9 σκαλιά και αντιολισθητικά πόδια