Ποδοσφαιράκι Φλίπερ με Αέρα 41x23x9cm με 10 μπαλάκια ποδοσφαίρου

Ποδοσφαιράκι Φλίπερ με Αέρα 41x23x9cm με 10 μπαλάκια ποδοσφαίρου

Ποδοσφαιράκι Φλίπερ με Αέρα 41x23x9cm με 10 μπαλάκια ποδοσφαίρου