Μπλέντερ Mix & Go 300W με 2 Δοχεία 600ml το καθένα και 1 ταχύτητα σε Ιδιαίτερο σχήμα Severin

Μπλέντερ Mix & Go 300W με 2 Δοχεία 600ml το καθένα και 1 ταχύτητα σε Ιδιαίτερο σχήμα Severin

Μπλέντερ Mix & Go 300W με 2 Δοχεία 600ml το καθένα και 1 ταχύτητα σε Ιδιαίτερο σχήμα Severin