Κόφτης Πατάτας με δύο εναλλάξιμους κόπτες 25 ή 45 τρύπες με ανοξείδωτες λεπίδες Blaumann

Κόφτης Πατάτας με δύο εναλλάξιμους κόπτες 25 ή 45 τρύπες με ανοξείδωτες λεπίδες Blaumann

Κόφτης Πατάτας με δύο εναλλάξιμους κόπτες 25 ή 45 τρύπες με ανοξείδωτες λεπίδες Blaumann