Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 65L με αιωρούμενο καπάκι

Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 65L με αιωρούμενο καπάκι

Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 65L με αιωρούμενο καπάκι