Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 60L με ισχυρές χειρολαβές

Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 60L με ισχυρές χειρολαβές

Κάδος πλαστικός απορριμμάτων ή για αποθήκευση ζωοτροφής χωρητικότητας 60L με ισχυρές χειρολαβές