Γιγάντιος γερανός ύψους 120εκ με τηλεχειριστήριο ανοικτη καμπίνα και αξεσουάρ

Γιγάντιος γερανός ύψους 120εκ με τηλεχειριστήριο ανοικτη καμπίνα και αξεσουάρ

Γιγάντιος γερανός ύψους 120εκ με τηλεχειριστήριο ανοικτη καμπίνα και αξεσουάρ