Αναδιπλούμενο Παιδικό Πατίνι με Ανάρτηση Φρένα και 3 Φωτιζόμενες LED ρόδες

Αναδιπλούμενο Παιδικό Πατίνι με Ανάρτηση Φρένα και 3 Φωτιζόμενες LED ρόδες

Αναδιπλούμενο Παιδικό Πατίνι με Ανάρτηση Φρένα και 3 Φωτιζόμενες LED ρόδες;