100 αδιάβροχα LED 10m λευκό θερμό με πράσινο καλώδιο και χειριστήριο εναλλαγής 8 σχεδίων ανάματος 220V

100 αδιάβροχα LED 10m λευκό θερμό με πράσινο καλώδιο και χειριστήριο εναλλαγής 8 σχεδίων ανάματος 220V

100 αδιάβροχα LED 10m λευκό θερμό με πράσινο καλώδιο και χειριστήριο εναλλαγής 8 σχεδίων ανάματος 220V