100/140/240/300 Αδιάβροχα LED 10m έως 30m λευκά χρωματιστά με διάφανο καλώδιο και πρόγραμμα 220V

100/140/240/300 Αδιάβροχα LED 10m έως 30m λευκά χρωματιστά με διάφανο καλώδιο και πρόγραμμα 220V

100/140/240/300 Αδιάβροχα LED 10m έως 30m λευκά χρωματιστά με διάφανο καλώδιο και πρόγραμμα 220V